Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я,
організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Про кафедру

Кафедра бачить свою місію в підготовці компетентних та високоосвічених здобувачів вищої освіти на засадах академічної доброчесності та доказової медицини, що здатні ініціативно реалізовувати свій творчий потенціал в професії. Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки «Медицина» Кафедра реалізує такі освіто-професійні програми: «Медицина»; «Педіатрія»; «Стоматологія»; «Громадське здоров’я»
Завдання: Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями. Провадження освітньої, наукової, виховної та міжнародної діяльності.
Забезпечення творчої та наукової діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів, формування сучасного наукового кадрового потенціалу.

Голованова Ірина Анатоліївна

Голованова Ірина Анатоліївна

Завідувачка кафедри. Доктор медичних наук, професор. Лікар організатор охорони здоров'я.

В 1988 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут медичний факультет.  Кандидатська дисер...

Бєлікова Інна Володимирівна

Бєлікова Інна Володимирівна

Завуч кафедри. Доцент закладу вищої освіти, кандидат медичних наук, доцент. Лікар організатор охорони здоров'я.

Закінчила стоматологічний факультет УМСА у 1998 р. На кафедрі працює з 2000 року. Тема дисертаційної роботи...

Костріков Анатолій Васильович

Костріков Анатолій Васильович

Доцент закладу вищої освіти, кандидат медичних наук, доцент. Лікар організатор охорони здоров'я.

Закінчив стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1978 році. Тема дисе...

Корисні ресурси

ПДМУ